Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu

GZOiS budynki male duze

Menu


Strona główna
O nas
Nasze placówki
Komunikaty dla dyrektorów
Ogłoszenia i przetargi
Komunikaty
Fotogaleria
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Mistrzowie mowy"
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS-Wiem,umiem,potrafię-indywidualizacja nauczania
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu"
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 

 

                           

 

 „NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU”
projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Przedszkole Publiczne w Suszcu rozpoczyna III ostatni etap realizacji projektu pn. „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”. W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola uczęszczało łącznie 50 dzieci 3 i 4-latków.
Jako dzieci już 5-letnie do Przedszkola macierzystego przy ul. Św. Jana odeszło 37 dzieci. 13 dzieci kontynuuje wychowanie przedszkolne w tych oddziałach.

W II etapie kontynuowana była realizacja podstawy programowej, gdzie prowadzona była praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza, zgodnie z mottem przedszkola: „Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju”.

Dotychczasowy okres realizacji projektu, przyniósł oszczędności, dzięki którym projekt został przedłużony do 2 grudnia 2014 r. Oszczędności pozwoliły również od maja br. wydłużyć godziny funkcjonowania obu oddziałów. Grupa BIEDRONEK funkcjonuje od godz. 8:00 do 16:00, natomiast grupa KRASNOLUDKÓW od 6:00 do 16:00. Oznacza to, że dzieci, które będą nadal kontynuowały pobyt w przedszkolu oraz te, które dojdą do grupy, będą miały zapewniony do tego terminu dalszy, bezpłatny pobyt w placówce.

 Wygenerowane oszczędności pozwoliły od stycznia 2014 r. uruchomić także dodatkowe zajęcia w postaci zajęć z j. angielskiego i logopedii.

Po przeprowadzeniu przez Panią logopedę – Bernadetę Staniek spotkań z przedszkolakami, została wyłoniona grupa dzieci, wymagająca wsparcia. Zdiagnozowane dzieci otrzymały pomoc w zakresie korekty wad wymowy. Dzieci uczestniczą w małych, kilkuosobowych grupach, gdzie prowadzone są zajęcia zgodnie z wymogami i potrzebami dzieci. Zajęcia te oprócz spełniania podstawowego zadania, czyli korekty wad wymowy, dostarczają dzieciom także miłej zabawy. W ramach tych spotkań, realizowany jest program uwzględniony w dzienniku zajęć dodatkowych.

 

 

 1. Zabawa i nauka na zajęciach logopedycznych

Nauka języka angielskiego, jest dla maluszków nowym przeżyciem. W cyklu edukacyjnym, chodzi głównie o to, aby od najmłodszych lat, dzieci oswajały się z innym językiem niż tylko ojczysty, aby poznawały inne, nowe kultury i tradycje. Dlatego wspólna nauka, prowadzona przez wykwalifikowanego lektora, panią Anię Urynowicz, daje dzieciakom dużo zabawy i radości. Na zajęciach dzieci uczą się między innymi nazewnictwa różnych przedmiotów, rzeczy, części ciała, nazewnictwa ubrań, warzyw i owoców. W grupach kilkuosobowych uczą się wierszyków, piosenek w j. angielskim bawiąc się przy tym przy rytmach wesołych piosenek.


2. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach j. angielskiego

Wygenerowane oszczędności pozwoliły również na realizację zajęć kulturalno-wychowawczych poza przedszkolem. W marcu 2014r. dzieci uczestniczyły w spektaklu w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku Białej, gdzie oglądały bajeczkę „Calineczka”.

Wyjazdy takie dają dzieciom nie tylko wiedzę z zakresu kultury, ale pozwalają także poznać nowe otoczenie, środowisko aktorów i klimat Sali teatralnej. Udział grupy przedszkolaków w tym przedsięwzięciu kulturalnym, dał im dużo radości i zabawy.

 

 

3. Wspólne zdjęcie przedszkolaków z aktorami

Planowany jest również wyjazd do Bajkowej Krainy w Rybniku, przygotowywany na okres wrzesień-październik 2014 r.

Dzięki oszczędnościom, stworzona została możliwość objęcia wsparciem dzieci w przedszkolu macierzystym przy ul. Św. Jana w Suszcu poprzez finansowanie zajęć logopedycznych
i językowych. Podobnie jak w przedszkolu projektowym, tam również będzie przygotowany program realizacji zadań kulturalno-wychowawczych poza przedszkolem w formie wspólnej wycieczki do Miasteczka Westernowego w Żorach oraz do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku Białej.

Podobnie jak w poprzednim etapie, tak i w okresie bieżących wakacji przedszkole „unijne” było również otwarte dla tych dzieci, których Rodzice potwierdzili ich obecność. Była to grupa składająca się z kilkunastu dzieci, którą opiekowały się Panie z obu przedszkoli.

 

 

4. Przedszkolaki na zajęciach

Czas wakacji to także czas urlopów, więc Panie wymieniały się przy pełnieniu dyżurów letnich. Zajęcia były organizowane dla dzieciaków tak, aby się nie nudziły, dlatego dużo korzystały ze spacerów i z pobytu na świeżym powietrzu bawiąc się na placu zabaw, który był stworzony dla nich w ramach tego projektu. Po wakacjach dzieci powrócą już do normalnych zajęć, które przewiduje realizacja podstawy programowej. 

  

Opracowała: Anna Żelazko

Koordynator ds. finansowych i monitoringu

Suszec, 22.08.2014r.

 

"Nowe oddziały przedszkola w Suszcu"

w fotografii ------> https://plus.google.com/u/0/104511907674918904169/posts

 


DWA ETAPY PROJEKTU
NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU

 

Gmina Suszec rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu pn.Nowe oddziały przedszkola w Suszcu.

Pierwszy etap projektu skierowany był do dzieci 3 i 4 letnich, dla których utworzono dodatkowe miejsca w dwóch oddziałach przedszkola zamiejscowego w Suszcu, zapewniając tym samym ich udział w edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu dzieci do edukacji, które pozostawały na liście dzieci nieprzyjętych do przedszkola macierzystego. W realizowanym projekcie uczestniczą nadal te dzieci -obecnie czterolatki, które rozpoczynały swoją przygodę z przedszkolem w wieku 3 lat.

Z dniem 2 września 2013 r. do grupy dołączyło 8 nowych dzieci, jako 3-latki, którym tym samym zapewniono dział w edukacji wczesnoszkolnej. Podobnie jak w I etapie, zapewniono miejsca dla 50 dzieci, po 25 dzieci w grupie. Ośmioro dzieci, które osiągnęły wiek 5 lat przeszło do macierzystego oddziału przedszkolnego
w
Suszcu.

Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, rozpoczęły swoją wielką przygodę z przedszkolem od pasowania na przedszkolaka, gdzie po jego udzieleniu przez Panią Dyrektor, każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Nowe dzieci otrzymają je na uroczystości specjalnie przygotowanej na okoliczność.

 

 

                      Zdjęcie 1: Dyplom przedszkolaka

 

Tak jak w I edycji projektu, dzieci w II etapie również uczestniczą w zajęciach podstawy programowej, gdzie prowadzona jest praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza. Realizowany program obejmuje nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich wszechstronny rozwój intelektualny.

GrupąBiedronek5-godzinną opiekuje się nadal Pani Ewelina Kocurek, natomiast grupąKrasnoludków9-godzinną Pani Dorota Kolarczyk i Anita Kurzac. Obu grupom aktywnie pomagają Panie, pełniące rolę pomocy nauczyciela.

 

 

Zdjęcie 2: Przedszkolaki i ich PanigrupaBiedronek

 

 

Zdjęcie 3: Przedszkolaki i ich PanigrupaKrasnoludków

 

Panie szykują maluszkom posiłki, pomagają na spacerach a także uczestniczą we wspólnych zabawach
i
uroczystościach. Zajęcia muzyczne i rytmika rozwijają w nich zdolności psychoruchowe, co ułatwia nawiązywanie współpracy i eliminuje lęk przed większą publicznością. Dzięki tym zajęciom, maluchy chętniej też biorą aktywny udział w różnego rodzaju uroczystościach.

 

Zdjęcie 4: Dzień Przedszkolaka

 

W ramach zajęć, u dzieci rozwijane optymistyczne cechy charakteru jak dobroć, empatia, zaradność
i
samodzielność. Wychowankowie w grupie, uczą się współdziałania, współpracy i okazywania sobie wzajemnej pomocy oraz szacunku. Twórcze prace plastyczne i techniczne pozwalają przedszkolakom na ich rozwój kreatywności.

 

 

 

Zdjęcie 5 i 6: Przedszkolaki i ich prace twórczegrupa 5 i 9-godzinna

 

Dzieci, które aktywnie uczestniczą w projekcie, mają przeznaczone do swoich zajęć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy i inne. Przedszkolaki korzystają w pełni z materiałów plastycznych, edukacyjnych klocków, piłek sensorycznych, kącików tematycznych, mat do ćwiczeń i wielu innych.

 

 

 

Zdjęcie 7 i 8: Pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne i kącik do zabawy dlaBiedronek

 

 

 

 

Zdjęcie 9 i 10:Pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne i kącik do zabawy dlaKrasnoludków

 

Obie grupy mają też do dyspozycji tablice interaktywne i telewizory z odtwarzaczem płyt DVD. Mogą na nich oglądać bajeczki, słuchać ich oraz wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną. Dzieci z grupy 9-godzinnej, po zjedzonym obiadku, mogą bezpiecznie sobie odpoczywać na specjalnie przygotowanych dla nich leżaczkach.

W okresie wakacji przedszkoleunijnebyło również otwarte dla tych dzieci, których Rodzice potwierdzili ich obecność. Była to mniejsza grupa, którą opiekowały się Panie z obu przedszkoli.

Czas wakacji to także czas urlopów, więc Panie wymieniały się przy pełnieniu dyżurów letnich. Zajęcia były organizowane dla dzieciaków tak, aby się nie nudziły, dlatego dużo korzystały ze spacerów i z pobytu na świeżym powietrzu. Po wakacjach dzieci powróciły już do normalnych zajęć, które przewiduje realizacja podstawy programowej.

Realizowany projekt zakłada przygotowanie przy współudziale Gminy Suszec placu zabaw
z
atestem, który ma istnieć przy przedszkolu. Z dniem 13 września 2013 r., na placu stanęły między innymi: zjeżdżalnie, pomosty, huśtawki, zabawki sprężynowe zapewniając dzieciom bezpieczną
i
przyjemną zabawę. Pozostaje tylko położenie bezpiecznej nawierzchni oraz ogrodzenie placu.

 

 

Zdjęcie 11 i 12:Plac zabaw dla przedszkolaków

 

W drugim etapie swojej realizacji, projekt zakłada dalsze objęcie pomocą edukacyjną Rodziców dzieci uczęszczających do nowych oddziałów przedszkola w Suszcu w zakresie wiedzy związanej z ich wychowywaniem. Przygotowane w I edycji warsztaty dla obu grup przebiegały pod hasłem:Od stereotypów
i
uprzedzeń do harmonijnego rozwojujak wykorzystać potencjał dziecka. Miały one służyć ukazaniu negatywnych skutków stereotypizacji i uprzedzeń w wychowaniu.

Drugi etap przewiduje kolejne przeprowadzenie takich samych warsztatów dla Rodziców nowo przyjętych dzieci oraz dla tych Rodziców, którzy nie mogli wziąć udziału w warsztatach organizowanych w I etapie projektu.

 

Opracowała: Anna Żelazko

Koordynator ds. rozliczeń i monitoringu

Suszec, 15.10.2013 r.


  

PIERWSZY DZIEŃ W NOWYM PRZEDSZKOLU W SUSZCU

PRZY UL. WYZWOLENIA 2
 


 

02.01.2013r. rozpoczął się projekt unijny „Nowe oddziały Przedszkola w Suszcu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Długo oczekiwane przedszkole dla dzieci, jako oddziały zamiejscowe Przedszkola w Suszcu stały się faktem. Rodzice dzieci oczekujących na to przedszkole mają szczególną satysfakcję. Przedszkole jest pięknie przygotowane i doskonale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne a ponadto rodzice nie muszą ponosić kosztów żywienia dzieci oraz opłat za usługi edukacyjne, ponieważ koszty te pokrywane są w ramach projektu unijnego.

Do nowego przedszkola uczęszcza, zgodnie z projektem, 50 dzieci 3 - 4 letnich, po 25 dzieci w II oddziałach – jeden na 5 godzin tj. 8:00-13:00 i drugi - 25 dzieci na 9 godzin tj. od 6:30-15:30.

Wszystkie dzieci pierwszego dnia zapoznawały się z nowym otoczeniem, uczestniczyły w licznych zabawach prowadzonych przez Panie nauczycielki oraz zaczęły zawierać nowe przyjaźnie. Bajkowy wystrój i nowoczesne wyposażenie przedszkola pozwoliły spędzić miłe chwile w nowym miejscu. Wkrótce nastąpi oficjalne otwarcie przedszkola. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili do powstania tego przedszkola!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  REKRUTACJA DZIECI DO NOWYCH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA W SUSZCU

 

Informujemy, iż została ogłoszona rekrutacja dzieci do nowych oddziałów Przedszkola w Suszcu, przy ul. Wyzwolenia 2. Zgodnie z regulaminem rekrutacji I nabór na rok szkolny 2012/2013 rozpocznie się od dnia 19 listopada br. i trwać będzie do 4 grudnia br.

Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie unijnym pn.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, a którzy złożyli wstępne deklaracje zapisania dziecka do tych oddziałów, proszeni są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

Zgłoszenia należy dokonać zgodnie ze wzorem Karty zgłoszenia dziecka zawartym w załączniku do Zarządzenia Wójta, który można pobrać ze strony internetowej.

Wszelkie informacje można uzyskać u Dyrektora Przedszkola oraz Dyrektora GZOiS Suszec.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zarządzenie Wójta ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia dziecka do projektu ---> POBIERZ

Regulamin rekrutacji do projektu ---> POBIERZ


 

 

Przetarg nieograniczony pn: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz funkcji Koordynatora ds. rozliczeń i monitoringu Projektu (część II zamówienia) w ramach projektu pt.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami ---> POBIERZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana nie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a jedynie załącznika nr 2a (§5 pkt 1 b i c) i załącznika 2b (§5 pkt 1 b i c).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż nie jest to konieczne (Art. 12a. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

zmiana SIWZ ----> POBIERZ

 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

  

 

ZAKOŃCZENIE I ETAPU PROJEKTU

 

Realizowany dla Gminy Suszec projekt pn.Nowe oddziały przedszkola w Suszcuskierowany jest do dzieci 3 i 4 letnich, dla których utworzono dodatkowe miejsca w dwóch oddziałach w przedszkolu zamiejscowym w Suszcu, zapewniając tym samym ich udział w edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci do edukacji, które pozostawały na liście dzieci nieprzyjętych do przedszkola macierzystego. Taką grupę w Gminie Suszec stanowiło 50 dzieci25 dziewczynek i 25 chłopców. Wsparciem unijnym objęto także 60 rodziców w/w dzieci, poprzez ich udział w przygotowanych warsztatach z kompetencji rodzicielskich.

Z dniem 4 stycznia 2013r. dzieci rozpoczęły swoją wielką przygodę z przedszkolem od pasowania na przedszkolaka. GrupaBiedronekz dużym zapałem została przygotowana przez panią Ewelinę do pierwszych w swoim życiu występów. Po udzieleniu przez Panią Dyrektor pasowania na przedszkolaka, każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.

 

 Zdjęcie 1: Występy dzieci

 

 Zdjęcie 2: dzieci z dyplomami

 

GrupaBiedronekstała się od tej pory prawdziwą grupą przedszkolną.

 

Zdjęcie 3: Dzieci czekają na upominki

GrupaKrasnoludkówrównież bardzo ochoczo uczestniczyła w pierwszych swoich występach. Panie wychowawczynie cierpliwie przygotowywały dzieci, aby przed Rodzicami wszystko się udało.

Zdjęcie 4: Pierwszy wspólny występ

 

Zdjęcie 5: Przedszkolaki i ich Panie

 

Po wspaniałych występach, Pani Dyrektor z uśmiechem i radością pasowała każde dziecko na przedszkolaka. Na koniec uroczystości maluchy otrzymały dyplomy potwierdzający przyjęcie ich do społeczności przedszkolnej.

  

0

Zdjęcie 6: Pasowanie na przedszkolaka

 

 Zdjęcie 7: Dyplom przedszkolaka

 

Dzieci uczestniczą w zajęciach podstawy programowej w grupach 5 i 9-godzinnej, gdzie prowadzona jest praca dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza. Realizowany program obejmuje nie tylko rozwój psychomotoryczny dzieci, ale również ich wszechstronny rozwój intelektualny. U dzieci rozwijane optymistyczne cechy charakteru jak dobroć, empatia, zaradność i samodzielność. Wychowankowie poprzez współudział w grupie, uczą się współdziałania, współpracy i okazywania sobie wzajemnej pomocy i szacunku. Twórcze prace plastyczne i techniczne pozwalają na ich rozwój kreatywności.

Zajęcia muzyczne i rytmika rozwijają w dzieciach zdolności psychoruchowe co ułatwia im nawiązywanie współpracy i eliminuje lęk przed większą publicznością. Chętniej też biorą aktywny udział w różnego rodzaju uroczystościach. Ważnym dniem dla całego przedszkola, było przygotowanie występów dzieci dla uczczenia Dnia Matki. Mali artyści bardzo starali się, aby ich Mamy były z nich bardzo dumne.

 

 Zdjęcie 8: GrupaBiedronekw tańcu

 

Po świetnych występach, przedszkolaki z grupyBiedronekwręczyły swoim Mamom samodzielnie wykonane upominki.

 Zdjęcie 9: Biedroneczki idą z kwiatami do swoich Mam

 

Wspólne świętowane zakończył poczęstunek, który został specjalnie przygotowany dla wszystkich Mam.

  

Zdjęcie 10: Miło jest z Mamą wśród grupy

 

Podobnie jak w grupieBiedronek, Dzień Mamy został uroczyście przygotowany przez dzieci z grupyKrasnoludki. Tutaj również pod czujnym okiem Pań, dzieci przygotowały wspaniały występ dla swoich Mam.

 

 Zdjęcie 11: Przedszkolaki w czasie występów

 

 Zdjęcie 12: Tutaj motylki, Maja, Gucio i inni

 

Po ich zakończeniu dzieci również wręczyły swoim Mamom samodzielnie wykonane upominki i wspólnie uczestniczyły w poczęstunku.

 

 Zdjęcie 13: Grupa Krasnoludków ze swoimi Mamami

 

 Zdjęcie 14: Wspólny poczęstunek to duża radość dla dzieci

 

 Zdjęcie 15: Wspólne pamiątkowe zdjęcie

 

Dzieci, które biorą udział w projekcie, mają przeznaczone do swoich zajęć różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy i inne. Przedszkolaki korzystają w pełni z materiałów plastycznych, edukacyjnych klocków, piłek sensorycznych, kącików tematycznych, mat do ćwiczeń i wielu innych.

 

 Zdjęcie 16: Pomoce dyd. i materiały plastyczne dlaBiedronek

 

 Zdjęcie 17: Kącik tematyczny do zabawy

 

 Zdjęcie 18: Pomoce dyd. i materiały plastyczne dlaKrasnoludków

 

 Zdjęcie 19: kącik tematyczny do zabawy dlaKrasnoludków

 

Obie grupy mają też do dyspozycji tablice interaktywne i telewizory z odtwarzaczem płyt DVD. Mogą na nich oglądać bajeczki, słuchać ich oraz wykorzystywać jako pomoc dydaktyczną.

 

 Zdjęcie 20: Telewizor jako pomoc dydaktyczna

 

 Zdjęcie 21: Tablica interaktywna ułatwia pracę z dziećmi

 

Dzieci z grupy 9-godzinnej, po zjedzonym obiadku, mogą bezpiecznie sobie odpoczywać na specjalnych leżaczkach.

 

 Zdjęcie 22: Kiedy zmorzy sen, dziecko może sobie poleżeć

 

W okresie wakacji przedszkoleunijnerównież jest otwarte dla dzieci, których Rodzice potwierdzili ich obecność. Jest to mniejsza grupa, którą opiekują się panie z obu przedszkoli. Czas wakacji to także czas urlopów, więc panie wymieniają się przy pełnieniu dyżurów letnich. Zajęcia organizowane dla dzieciaków tak, aby się nie nudziły, dużo korzystają ze spacerów, z pobytu na świeżym powietrzu. Mają dużo więcej zabaw, czasu na malowanie i śpiew oraz zabawy i konkursy organizowane w grupie. Po wakacjach dzieci powrócą już do normalnych zajęć, które przewiduje podstawa programowa.

 

 Zdjęcie 23: Dzieci w czasie letnich zajęć

 

Realizowany projekt przewiduje również przygotowanie przy współudziale Gminy Suszec placu zabaw z atestem, który będzie istniał przy przedszkolu. Na bezpiecznym podłożu będą stały między innymi: zjeżdżalnie, pomosty, huśtawki, zabawki sprężynowe tak, aby zapewnić dzieciom bezpieczną i przyjemną zabawę.

Obecnie plac jest zagospodarowany tak, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać ze świeżego powietrza, bawiąc się oraz móc słuchać bajek czytanych przez panie wychowawczynie.

 

 Zdjęcie 24: Dzieci będą słuchać bajeczki czytanej przez Panią

 

 Zdjęcie 25: Miejsce, gdzie przedszkolaki się bawią

 

Projekt zakłada również objęcie pomocą edukacyjną Rodziców dzieci uczęszczających do nowych oddziałów przedszkola w Suszcu w zakresie wiedzy związanej z ich wychowywaniem.

Przygotowane warsztaty dla obu grup przebiegały pod hasłem:Od stereotypów i uprzedzeń do harmonijnego rozwojujak wykorzystać potencjał dziecka. Pierwsze odbyły się warsztaty dla Rodziców dzieci z grupyBiedronek, na których Trener wspólnie z Rodzicami rozwiązywał trudne zagadnienia związane zdobrymwychowaniem oraz dawał wskazówki, które powinny pomóc w nawiązywaniu z dzieckiem przyjacielskich relacji oraz pozwolić mu na jego osobisty rozwój.

 

 Zdjęcie 26: Zajęcia na warsztatach

 

Każda grupa Rodziców otrzymała na warsztatach materiały dydaktyczne, które stanowią dla nich podstawową wiedzę w tym zakresie.

Czterogodzinne warsztaty i praca, którą wykonali zarówno Rodzice jak i Trener, aby spotkanie było owocne, uprzyjemnił poczęstunek przygotowany w ramach projektu.

 

 Zdjęcie 27: Rodzice aktywnie uczestniczą w warsztatach

 

 Zdjęcie 28: Na koniec spotkania, Rodzice wypełniają ankiety

 

Drugie spotkanie odbyło się z Rodzicami dzieci z grupyKrasnoludki, gdzie podobnie jak poprzednio, były przygotowane materiały dydaktyczne i poczęstunek.

Rodzice starszych dzieci, bo już 5-latków, mogli rozmawiać z trenerem o problemach wychowawczych właściwych dla tego przedziału wiekowego. Poruszane były tematy jak radzić sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach, jak mądrze ukierunkować ich potencjał rozwoju osobistego.

 

 Zdjęcie 29: Rodzice z grupyKrasnoludki

 

 Zdjęcie 30: Warsztaty przebiegają w miłej atmosferze

 

 Zdjęcie 31: Wszyscy aktywnie słuchają rad Trenera

 

Rodzice wypełniali po zakończonych warsztatach ankiety, które mają dać odpowiedź, czy przedszkole, które powstało w ramach tego projektu, przyniosło jakiekolwiek korzyści w ramach rozwoju intelektualnego, psychomotorycznego oraz edukacyjnego ich dzieci i czy warsztaty mają jakikolwiek wpływ na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie wykorzystania potencjału rozwojowego dzieci.

Niniejsze warsztaty mają stanowić źródło inspiracji i konkretnej wiedzy dla rodziców dzieci uczęszczającyc do przedszkola. Mają też służyć ukazaniu negatywnych skutków stereotypizacji i uprzedzeń w wychowaniu.

 

 

Opracowała: Anna Żelazko

Koordynator ds. rozliczeń i monitoringu

 

 

 

 

Aktualności