Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu

GZOiS budynki male duze

Menu


Strona główna
O nas
Nasze placówki
Komunikaty dla dyrektorów
Ogłoszenia i przetargi
Komunikaty
Fotogaleria
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Mistrzowie mowy"
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS-Wiem,umiem,potrafię-indywidualizacja nauczania
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu"
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 

 

 

1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w szkołach podstawowych Gminy Suszec.

 

2. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkołach podstawowych Gminy Suszec.

 

3. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - przeprowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w szkole podstawowej w Suszcu.

 

4. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w szkole podstawowej w Suszcu.

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w szkołach podstawowych Gminy Suszec.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkołach podstawowych Gminy Suszec.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w szkole podstawowej w Suszcu.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w szkole podstawowej w Suszcu.

 Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt: "Wiem, umiem, potrafię-indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" realizowanego Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkołach podstawowych gminy Suszec.

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Suszcu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego pn:„Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt.: „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Rozpoczynamy realizację projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec"

Regulamin rektutacji

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-IV kwartał 2012r.

 Aktualizacja harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-IV kwartał 2012r.

Aktualizacja nr 2 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-IV kwartał 2012r.

Aktualizacja nr 3 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-IV kwartał 2012r.

Aktualizacja nr 4 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-IV kwartał 2012r.

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

 Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Aktualizacja nr 1 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 2 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 3 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 4 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 5 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 6 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 7 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 8 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 9 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 10 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 11 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 12 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 13 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 14 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-I kwartał 2013r.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 1 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 2 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 3 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 4 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

ANKIETA KOŃCOWA EWALUACYJNA

Aktualizacja nr 5 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 6 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 7 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 8 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

Aktualizacja nr 9 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" we wszystkich szkołach Gminy Suszec.-II kwartał 2013r.

 

Raport końcowy z realizacji projektu.

Aktualności