Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu

GZOiS budynki male duze

Menu


Strona główna
O nas
Nasze placówki
Komunikaty dla dyrektorów
Ogłoszenia i przetargi
Komunikaty
Fotogaleria
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Mistrzowie mowy"
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS-Wiem,umiem,potrafię-indywidualizacja nauczania
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu"
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
 

Regulamin naboru personelu do projektu pn. "Mistrzowie mowy".

otwórz

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora projektu                                                                                                      otwórz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Nauczyciel języka angielskiego.

otwórz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Logopeda.

otwórz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego projektu

otwórz

Rozpoczynamy realizację projektu pn. "Mistrzowie mowy".

otwórz

Deklaracja uczestnictwa-język angielski

Deklaracja uczestnictwa-logopedia

Oświadczenie

Deklaracja zgody rodziców-język angielski

Deklaracja zgody rodziców-logopedia

Regulamin rektutacji

Harmonogram spotkań informacyjnych z rodzicami w sprawie projektu pn.'Mistrzowie mowy."

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Nauczyciel języka angielskiego.

otwórz

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" we wszystkich przedszkolach Gminy Suszec.

Aktualizacja nr 1 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy".

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" we wszystkich przedszkolach Gminy Suszec - I kwartał 2012 r.

Ankieta ewaluacyjna-zajęcia z języka angielskiego (luty / marzec 2012r.)

Ankieta ewaluacyjna-zajęcia z logopedii ( luty / marzec 2012 r.)

Aktualizacja nr 1 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" we wszystkich przedszkolach Gminy Suszec-I kwartał 2012r.

Aktualizacja nr 2 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" -I kwartał 2012r.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" we wszystkich przedszkolach Gminy Suszec -II kwartał 2012 r.

Aktualizacja nr 1 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" - II kwartał 2012r.

Ankieta ewaluacyjna - zajęcia z języka angielskiego(maj / czerwiec  2012r.)

Ankieta ewaluacyjna - zajęcia z logopedii (maj / czerwiec 2012r.)

Aktualizacja nr 2 harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu pn. "Mistrzowie mowy" - II kwartał 2012r.

Harmonogram ewaluacji efektów projektu w ramach zajęć z języka angielsakiego i logopedii - "Mistrzowie mowy"-czerwiec 2012r.

Aktualizacja harmonogramu ewaluacji efektów projektu w ramach zajęć z języka angielskiego i logopedii-"Mistzrowie mowy"-czerwiec 2012r.

Raport końcowy z realizacji projektu "Mistrzowie mowy".

Aktualności