Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu

GZOiS budynki male duze

Menu


Strona główna
O nas
Nasze placówki
Komunikaty dla dyrektorów
Ogłoszenia i przetargi
Komunikaty
Fotogaleria
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Mistrzowie mowy"
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS-Wiem,umiem,potrafię-indywidualizacja nauczania
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS - "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu"
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Dyrektor Gminnego Zepołu Oświaty i Sportu w Suszcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zorganizowanie wycieczki do Bawarii dla pracowników i  emerytów placówek oświatowych Gminy Suszec oraz członków ich rodzin w terminie 14 – 20 sierpnia 2015 r.”. Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu organizowanego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  podprogowych o wartości poniżej 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr GZOiS/10/2014 Dyrektora GZOiS Suszec z dnia 27 maja 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 - wykaz ---> POBIERZ

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy ---> POBIERZ

Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy ---> POBIERZ

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu pn.: "Zorganizowanie wycieczki do Bawarii dla pracowników i  emerytów placówek oświatowych Gminy Suszec oraz członków ich rodzin w terminie 14 – 20 sierpnia 2015 r.”. Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu organizowanego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, zgodnie z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych  podprogowych o wartości poniżej 30.000 euro, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr GZOiS/10/2014 Dyrektora GZOiS Suszec z dnia 27 maja 2014 r. ---> POBIERZ


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec ow okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. "

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."

Przetarg nieograniczony, pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec  w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

Załącznik nr 11

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Przetarg nieograniczony, pn.: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Suszec oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w okresie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załacznik nr 8

Załącznik nr 9

Załacznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

 

Przetarg organizowany na zasadach określonych w kodeksie cywilnym pn: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz funkcji Koordynatora ds. rozliczeń i monitoringu Projektu (część II zamówienia) w ramach projektu pt.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zarządzeniem nr GZOiS/10/2014 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu z dnia 27 maja 2014 r.

Ogłoszenie ---> pobierz

Załączniki -----> pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ----> pobierz 

 

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na zorganizowanie wycieczki do Czarnogóry w dniach od 17.08.2014 r. do 24.08.2014 r.

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla GZOiS Suszec".

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszj oferty w przetargu nieograniczonym pn.:"Wykonywanie usługi przewozu uczniów z terenu Gminy Suszec do OREW w Żorach"   pobierz


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

 

Przetarg nieograniczony pn.:"Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do OREW w Żorach "

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał nr 9

Zał. nr 9a

Zał nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

 

Zaproszenie do składania ofert  cenowych na: "Cyklinowanie podłogi Hali Sportowej w Suszcu"

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar

Rysunki graficzne

Wzór "Oferty cenowej"

Wykaz usług

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Informacja o unieważnieniu w przetargu nieograniczonym pn. :    Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do szkół specjalnych, gimnazjów, szkoły podstawowej, przedszkola publicznego oraz OREW w Żorach w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na zadanie nr 5.pobierz

Przetarg nieograniczony pn.:"Wykonywanie usługi przewozu  uczniów z terenu Gminy Suszec do szkół specjalnych, gimnazjów, szkoły podstawowej, przedszkola publicznego oraz OREW w Żorach w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.”

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4a

Zał.nr 4b

Zał. nr 4c

Zał. nr 4d

Zał. nr 4e

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał nr 9

Zał. nr 9a

Zał nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

 

Zaproszenie do składania ofert  cenowych na: "Cyklinowanie podłogi Hali Sportowej w Suszcu"

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiar

Rysunki graficzne

Wzór "Oferty cenowej"

Wykaz usług

 

Zaproszenie od składania ofert cenowych na: "Zorganizowanie wycieczki do Rumunii w dniach od 19.08.2013r. do 24.08.2013r"

Ogłoszenie - pobierz

Zaproszenie do składania ofert - pobierz

Opis przedmiotu zamówienia - pobierz

Oferta cenowa - pobierz

Wykaz usług - pobierz

 

 Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Wykonywanie usługi przewozu dzieci z terenu Gminy Suszec do Szkół Specjalnych w Pszczynie i Czechowicach - Dziedzicach, Przedszkola Publicznego w Pszczynie, Gimnazjum Publicznego w Kryrach i Radostowicach, z Suszca – Branicy do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Żorach w okresie od 02 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. " Pobierz

Przetarg nieograniczony pn: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu (część I zamówienia) oraz funkcji Koordynatora ds. rozliczeń i monitoringu Projektu (część II zamówienia) w ramach projektu pt.: „Nowe oddziały przedszkola w Suszcu”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami ---> POBIERZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana nie dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a jedynie załącznika nr 2a (§5 pkt 1 b i c) i załącznika 2b (§5 pkt 1 b i c).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż nie jest to konieczne (Art. 12a. 1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

zmiana SIWZ ----> POBIERZ

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn.: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i miltimedialny w ramach projektu pt.: "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Zał. A

Zał. B

Zał. C

Zał. D

Zał. E

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w szkołach podstawowych gminy Suszec.

Informacja o wyborze ofert na wykonanie usługi edukacyjnej w ramach projektu "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Suszcu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu nieograniczonego pn:„Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach projektu pt.: „Wiem, umiem, potrafię – indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie malowania części pomieszczeń Hali Sportowej w Suszcu     -------->>>>    pobierz

Załączniki do zaproszenia:

- oferta cenowa  ------->>>> pobierz

- przedmiar robót  -------->>>>> pobierz

 

 

 

 

Aktualności